Våra sektioner

   

Våra sektioner

  Huvudstyrelse         

Namn Post Telefon
Thomas Fick   Ordförande  0393-21058
Ann Marie Forthmeiier Vice ordförande  
Marie Erinder Sekreterare 039321059
Pia Widell Ledamot  
Linda Klinth Kassör  
Kent Ceder Suppleant 0393-21149
Åke Karlsson Ledamot 0393-21327
Peter Robertsson Suppleant  
Carolin Johansson Representtant för Gymnastik och motion  
Björn Erinder Representant för fotbollssektionen  
Inger Robertsson Representant för damsektionen  
  Fotbolls sektionen

Thomas Fick   Huvudstyrelsens representant  
Gunnar Rydstedt Domar ansvarig
Åke Karlsson Material ansvarig, Vaktmästare  
Matthias Gustavsson Ungdomsledare  
Kent Ceder Målvaktstränare,  
Göran Svensson    
Björn Erinder A-lags tränare, Ungdoms ansvarig 0393-210 59
Therese Edberg Ungdomsledare  
Mikael Klinth Ungdomsledare  
Tommy Robertsson Ungdomsledare  
Richard Svensson Ungdomsledare  
Tommy Hylmark Ungdomsledare  
Daniel Lönngren Ungdomsledare  
Fredrik Lindström Ungdomsledare  
     


 Gymnastik och Motions sektionen

Anna-Karin Näreby Ledare 0393-21402
Carolin Johansson Ledare 070-8597404
Karin Fick Ledare 070-2521795
Karin Aronsson Ledare  
Matilda Fick Ledare  
Andrea Wettebring Ledare
     

Back to Top


  Damsektionen

Inga Gorczack       
Siv Karlsson    
Inger Robertsson    
Marie Erinder    
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Snabb info

 

Medlemsavgifter 2015

 

Enskild      175 Kr

Familj       300 Kr

 

 

 

Pg 49 22 87-8