Aktiviteter

   

Kommande aktiviteter

Huvudstyrelsens möten 2016

13 mars                               Årsmöte

   

Alla möten sker på Lindevallen Kl. 18.00 om inget annat är avtalat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Snabb info

 

Medlemsavgifter 2016

 

Enskild      175 Kr

Familj       300 Kr

 

 

 

Pg 49 22 87-8