Välkommen

   

Välkommen till Hooks IF's Hemsida

_________________________________________________________________

Årsmöte Söndagen den 13 mars kl.18.00 på Lindevallen

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Snabb info

 

Medlemsavgifter 2016

 

Enskild      175 Kr

Familj       300 Kr

 

 

 

Pg 49 22 87-8